Huis kopen wordt moeilijker voor jongeren naar nieuws overzicht

11 December 2017

 

Een huis kostte in 2012 gemiddeld 188.418 euro in België. Ons land staat daarmee in het midden van het Europese peloton. Geen uitzonderlijk hoge prijzen bij ons dus, maar toch wordt steeds vaker gezegd dat een eigen huis onbetaalbaar wordt voor jongeren. Klopt dat? En welke rol speelt de crisis?
Als we de gemiddelde huizenprijs in Europa bekijken, lijkt een logische conclusie dat het met ons land nog niet zo slecht gesteld is. Met een gemiddelde verkoopprijs van iets meer dan 188.000 euro in 2012 staat België ergens in het midden van het Europese peloton.

Het verschil met landen waar de economische crisis hard heeft toegeslagen, zoals Spanje, Italië, Portugal en zelfs Griekenland bedraagt “slechts” enkele duizenden euro’s. Zich een eigen woning aanschaffen is voor de jongeren daar dan ook vrijwel onmogelijk geworden. Ook al zijn de prijzen door de crisis aanzienlijk naar beneden gegaan, wat dan weer kopers uit het buitenland aantrekt. Volgens de laatste cijfers van de Spaanse overheid wordt één huis op zes gekocht door een buitenlander.

Die buitenlanders beïnvloeden dus de markt, en niet alleen in Spanje, Griekenland of Italië, landen die op het eerste zicht aantrekkelijk zijn om naar toe trekken voor wie wat geld opzij heeft staan. In Letland, de nummer één in de lijst met een huizenprijs van net iets meer dan 200.000 euro, zijn het rijke Russen die door de mooie natuur en een visum om vrij in Europa te kunnen rondreizen, aangetrokken worden. De andere Baltische staten, Estland en Litouwen, staan trouwens op de plaatsen twee en drie.

"Voor de crisis waren er grote sprongen, dat is nu voorbij"

Dat de prijzen het hoogst liggen waar de inwoners zich dat het meest kunnen veroorloven, klopt dus helemaal niet. Zweden en Denemarken staan bijvoorbeeld op plaatsen 10 en 12. Nederland zelfs op plaats 17. Helemaal achteraan bengelt Ierland, toch ook niet het armste land van de Europese Unie, met een gemiddelde huizenprijs van iets meer dan 160.000 euro. Het resultaat van de Ierse vastgoedbubbel die in 2009 barstte. Ongeveer één huis op de tien staat er leeg.

Elk land heeft dus wel zijn eigen dynamiek en dat het in de meeste landen er niet makkelijker op is geworden om een eigen huis te verwerven de laatste jaren, staat vast. Maar hoe zit dat nu bij ons? Is het door de crisis echt moeilijker geworden om een huis te kopen? Sinds de bankencrisis uitbrak in 2008 zijn de prijzen bij ons min of meer gestagneerd, zo blijkt uit de cijfers.

“De prijzen volgen ongeveer het ritme van de inflatie”, Zegt Dajo Hermans, de woordvoerder van de federatie van Vlaamse vastgoedmakelaars. "Voor de crisis waren er grote sprongen, dat is nu voorbij." De stijging in die jaren bedroeg, naargelang de cijfers, elk jaar 6 tot 8 procent. Dat betekent dat we in vergelijking met een tiental jaar geleden meer dan het dubbele betalen voor een gewoon woonhuis. Hermans verwacht dat de prijzen op dit niveau stabiel zullen blijven.

"De banken zijn veel voorzichtiger geworden"

Het aantal aankopen blijft ook op hetzelfde niveau, ondanks de crisis. Maar Hermans ziet wel een aantal alarmsignalen. "Het wordt echt moeilijker voor jongeren om een huis te kopen", zegt hij. "De banken zijn veel voorzichtiger geworden bij het toekennen van leningen. Waar men vroeger tot 140 procent van de aankoopprijs kon lenen, is dat nu vaak maar tot 80 procent meer."

Dat betekent dat jonge mensen een eigen inbreng van 20 procent moeten aanbrengen, wat al snel neerkomt op een bedrag van 50.000 euro. Niet evident voor jongeren, zeker voor wie op zijn eentje een huis of appartement koopt. "Wie geen ouders heeft die een centje bijdragen, komt in de problemen", zegt Hermans. De banken hechten ook meer belang aan de werkzekerheid van wie wil lenen.

Aan de andere kant is er wel de historisch lage rente. En ons land zet ook wel degelijk in op eigendomsbezit, klinkt het. Zo benadrukt Hermans het belang van de woonbonus, die wel steeds meer onder druk staat. De vastgoedmakelaars pleiten voor "startersleningen" om te vermijden dat jongeren de aankoop van een huis op de lange baan moeten schuiven.

Bij die startersleningen komt de overheid tussenbeide voor een beperkt bedrag om zo de aankoop alsnog mogelijk te maken. "Zo help je een grotere groep", zegt Hermans. Volgens hem is een eigen huis nog steeds iets waar we veel geld aan willen besteden en zal dat ook zo blijven. "De Belg heeft nog steeds een baksteen in de maag", besluit hij.


Bron: De redactie

Delen op

VERKOOP UW WONING ZOALS ZE HET VERDIENT! Contacteer ons